Ramowy program

Ramowy program

Zielona szkoła

Ramowy program

sep

Każdego dnia proponujemy uczestnikom różnego rodzaju atrakcje, aktywności, zajęcia. Nasza oferta zajęć jest bardzo bogata, jesteśmy przekonani, że nasze propozycję trafią do wszystkich, nawet najbardziej wymagających uczestników.

Wszystkie zajęcia podzielone są na bloki tematyczne:
 • SURWIWALOWY
 • SPORTOWY
 • REKREACYJNY
 • PRZYGODOWY
 • INTEGRACYJNY

Każdym blok zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu atrakcji (opis w zakładce „Atrakcje”). Atrakcje, które docelowo zostaną zrealizowane podczas obozu, wycieczki etc. uzależniamy od kilku czynników, tak jak np.:

 • wiek uczestników
 • płeć uczestników
 • poziom ogólnej sprawności fizycznej
 • pogody
 • upodobań / preferencji grupy
 • wskazówek / sugestii nauczyciela lub wychowawcy grupy

Wszystkie nasze propozycje programowe przewidziane są dla wszystkich uczestników, bez względu na wiek, płeć, poziom sprawności fizycznej. Każdy punkt programu dostosowujemy do możliwości dzieci.

Dodatkowo podczas wycieczki, obozu etc. proponujemy również udział w wycieczkach edukacyjnych lub krajoznawczych (opis w zakładce „Atrakcje”).

Ramowy plan każdego dnia obozu:
 • śniadanie
 • blok zajęć surwiwalowych
 • blok zajęć sportowych
 • blok zajęć rekreacyjnych
 • obiad
 • blok zajęć przygodowych
 • blok zajęć sportowych
 • blok zajęć rekreacyjnych
 • kolacja
 • blok zajęć integracyjnych
 • cisza nocna
Przykładowy plan dnia:
 • śniadanie
 • blok zajęć surwiwalowych – przeprawa jeepemi
 • blok zajęć sportowych – kajaki / beach soccer
 • blok zajęć rekreacyjnych – plażowanie / kino 3d
 • obiad
 • blok zajęć przygodowych – marsz do wyznaczonego celu
 • blok zajęć sportowych – dmuchańce / tenis stołowy
 • blok zajęć rekreacyjnych – festiwal kolorów
 • kolacja
 • blok zajęć integracyjnych – pokaz talentów
 • cisza nocna