Michał Maliszewski wykładowcą w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie to sportowa uczelnia, prowadząca studia licencjackie i magisterskie w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w EWS bazują na autorskim i nowoczesnym programie. Program EWS jest bardzo atrakcyjny  – ma znakomicie rozwiązany system praktyk oraz wyjazdów na obozy letnie i zimowe. Uczelnia oferuje też podyplomowe studia sportowe oraz kursy instruktorskie.

Michał Maliszewski będzie prowadził zajęcia ze studentami studiów licencjackich oraz magisterskich z zakresu metodyki piłki nożnej oraz piłki nożnej.

Dodaj komentarz