Sportowe Przedszkole

Sportowe Przedszkole

poznaj program

Sportowe Przedszkole

sep

To program, który oferuje w przedszkolach prowadzenie nowatorskich, bardzo ciekawych zajęć ruchowych dla dzieci. Charakter prowadzonych zajęć w przedszkolach, ich rodzaj idealnie wpisuje się w misję i cele naszej firmy.

„Sport jest gwarantem wszechstronnego rozwoju”

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują odpowiednio dużo aktywności fizycznej, która powinna być rozwijana od możliwie najwcześniejszego okresu rozwoju. Dziecko w wieku przedszkolnym zdolne jest do przyswojenia wielu umiejętności ruchowych jednocześnie. Zgodnie z zasadą:

„Czego Jaś się nauczy, Jan nie zapomni”

Jest to fundament ich wszechstronnego rozwoju fizycznego, jak i osobowego.

Ruch to dla dzieci świetna okazja do wyładowania nadmiaru energii, dodatkowo sprzyja on poprawieniu odporności organizmu, która jest narażona na negatywny wpływ czynników środowiskowych. Ma on pozytywny wpływ na funkcjonowanie wszystkich układów, głównie ruchowego, krążenia i oddechowego, oraz narządów w organizmie dziecka. Pozwala zapobiec rozwojowi różnych wad postawy ciała, które w obecnej dobie bardzo zagrażają dzieciom.

Aktywność fizyczna umożliwia dzieciakom przekraczanie barier ruchowych, lęków psychicznych. Sport łączy ludzi, sprzyja w nawiązywaniu relacji z kolegami i koleżankami, jest również świetną okazją do kształtowania takich cech charakteru jak: samodzielność, opanowanie, wytrwałość, koncentracja. Pozwala pozbyć się nieśmiałości. Pozytywny pierwszy kontakt dzieci ze sportem często jest ich początkiem w wyborze swojej drogi życiowej.

Okres przedszkolny sprzyja kształtowaniu wszystkich cech motorycznych dzieci, takich jak m.in.: szybkość, zwinność, skoczność. Wszechstronny rozwój fizyczny dzieci w tym wieku stanowi bazę do zdrowego trybu życia, ale również umożliwia uprawianie sportu na wysokim poziomie w późniejszych latach.

Poczucie równowagi, orientacji czasowo-przestrzennej, świadomości własnego ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej to elementy, które również w sposób bardzo pozytywny wpłyną na rozwój dzieci.

Naszym priorytetem jest, by zajęcia prowadzone przez naszych trenerów/instruktorów były dla dzieci przyjemnością i źródłem radości. Zajęciom towarzyszą pozytywne emocje, które sprzyjają dobrej zabawie. Panuje na nich wzajemna życzliwość oraz szacunek.