RODO

RODO

przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

sep

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest Akademia Sportu Michał Maliszewski, ul. Marii Curie Skłodowskiej 3, 05-075 Warszawa-Wesoła.

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas:
adres e-mail: biuro@akademia-mm.pl adres pocztowy: Akademia Sportu Michał Maliszewski, Marii Curie Skłodowskiej 3, 05-075 Warszawa-Wesoła.

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie przy uzyskiwaniu Twojego członkostwa w inicjatywach organizowanych przez Akademia Sportu Michał Maliszewski (np. obóz sportowy).

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Akademia Sportu Michał Maliszewski?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadań związanych z naszą działalnością, w których bierzesz udział (np.obozy sportowe).

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, dane adresowe, dane opiekunów prawnych Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, nie będziesz mógł zostać członkiem Akademia Sportu Michał Maliszewski lub uczestniczyć w działaniach prowadzonych przez akademia Sportu Michał Maliszewski.

6. Jakie masz uprawnienia wobec Akademia Sportu Michał Maliszewski w zakresie przetwarzanych danych?
Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione organizatorom imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczysz w celu rzetelnego wykonania zadań np. ubezpieczenie uczestników

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres członkostwa w Akademia Sportu Michał Maliszewski, a także po jego zakończeniu w celach:
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia członkostwa.

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.